All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Exit

by lurdesribasgarriga

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

75

views

Comments

Description

Download Exit

Transcript

 • 1.On està la clau de l’èxit ?
 • 2. Sabent esperar
 • 3. Sense enfadarnos!
 • 4. Sense pressa
 • 5. Animant-los
 • 6. Sabent-nos posar a la seva pell
 • 7. Escoltant-los
 • 8. Amb paciència
 • 9. Creient que ho poden ferCada vegada millor
 • 10. Compartint tots els moments
 • 11. Saps que...DialogantDonant referentsAmb perspectiva de futur
 • 12. No ridiculitzantNi desprestigiantRespectant la confidencialitat
 • 13. fent-los sentir importantsmediant negociantaniman tDonant oportunitats
 • 14. Pensant en les seves potencialitatsSense mirar-los en lupaSabent veure’ls amb uns altres ulls
 • 15. Sabent dir noPosant límitsSent coherents
 • 16. Sense caure en els seus paranys
 • 17. Junts buscant solucions
 • 18. Donant recursos
 • 19. Sense esperar resultats immediats fantàstics
 • Fly UP
  loading...