All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Atekst presentasjon

by sersdal

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

1,906,918

views

Comments

Description

Download Atekst presentasjon

Transcript

 • ATEKST ATEKST er et søkbart, digitalisert artikkelarkiv fra norske papiraviser. Oppdateres daglig! De eldste kildene er fra 1980-Ã¥rene. (VG fra 1945) Kan brukes gratis via It’s learning. Bruk det! *
 • Hvor finner jeg ATEKST?
 • Fag pÃ¥ It’s learning
 • Søkebildet i ATEKST
 • Hvordan søke Trunkeringmarkert med ? erstatter ett tegn / en bokstav. Trunkering markert med* erstatter ett eller flere tegn / bokstaver. Eks: Hø?skole*
 • Utvidet søk ..alle ordene: Artikkelen mÃ¥ inneholde alle ordene ..eksakt frase: Artikkelen mÃ¥ inneholde alle ordene i eksakt rekkefølge ..noen av ordene: Artikkelen mÃ¥ inneholde et eller flere av ordene ..uten ordene: Artikkelen skal ikke inneholde noen av ordene
 • Søke i søket
 • Søkeresultatet Antall treff Tittel, kilde, dato, ingress Antall ord
 • Du kan Lagre Skrive ut Sende Lese Hva gjør jeg med resultatet?
 • Søkehistorikk De fem siste søk lagres
 • Informasjon om hver avis
 • Hjelp til søking
 • Tips! Tenk igjennom hva du vil søke etter Arbeid systematisk, evt. endre søket underveis Avgrens i tid og antall kilder Husk funksjonsknappene: Lagre, Skriv ut, E-post, Les Les ATEKST sin egen brukermanual *
Fly UP
loading...